t_r_logotype_corp_official

INTEGRITETS OCH COOKIEPOLICY

Vår hemsida, trollepaller.se, använder cookies för att kunna optimera dess funktioner och för att kunna ge dig som besökare en så bra och relevant upplevelse av hemsidan som möjligt.

Det skapas en textfil, en cookie, som skickas till och sparas på den enhet som du använder när du besöker vår hemsida. Det finns permanenta och temporära cookies, permanenta cookies lagras på din enhet men kan raderas av dig eller av servern som har skickat dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och raderas automatiskt när webbläsaren du använder stängs.

Vi använder cookies för att;

 • följa vår besöksstatistik på hemsidan
 • följa hur våra besökare använder hemsidan
 • följa vilka operativsystem som används
 • följa vilka webbläsare som används


Som besökare på vår hemsida så har du möjlighet att blockera cookies.

Cookien innehåller inte personinformation utan är enbart ett sätt för att se hur hemsidan används av våra besökare. Du kan välja att inte tillåta lagring av cookies genom att gå till din webbläsares inställningar.

Vi respekterar din integritet, vi vill att du ska vara säker på att vi hanterar dina uppgifter på ett ansvarfullt sätt.

I vår integritetspolicy finns övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Här finns angivet vilka rättigheter du har gentemot oss på Trolle Paller och hur du kan använda dem.

Vi vill gärna be dig som besökare att läsa igenom texten noga. Genom att besöka och använda vår hemsida trollepaller.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@trollepaller.se

INFORMATIONSINSAMLING

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information på ett antal olika sätt. Detta kan exempelvis vara när du anlitar oss som mäklare för att utföra en värdering eller för att sälja en fastighet eller bostadsrätt, när du anmäler dig till vårt spekulantregister eller när du besöker vår hemsida eller anmäler dig till visning eller tar kontakt via kontaktformulär. Det finns även tillfällen då vi behöver samla in information från tredje part, exempelvis via Lantmäteriet eller komplettering av adressuppgifter. Information vi samlar in om dig beror på hur och varför vår kontakt uppstår. Nedan följer exempel.

 • Personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Bankkonto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Information rörande din enhet som IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar


Varför behöver vi samla in uppgifter om dig?

Det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig som användare och kund. Det finns olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. En del av dem är av juridiska skäl, vi måste spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, till exempel fastighetsmäklarlagen. Men även vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och uppfylla det vi har utlovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Vi på Trolle Paller behandlar dina personuppgifter med anledning av följande ändamål;

 • Vi behöver kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • Uppfylla våra avtal och andra åtaganden vi har gentemot dig
 • Möjliggöra relevant kundservice
 • Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • Förmedla bostäder och tjänster till dig
 • Vi måste följa tillämplig lagstiftning, exempelvis lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen
 • Kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
 • Utskick av erbjudanden och marknadsföring
 • För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event
 • Andra berättigade intressen

   

BERÄTTIGAT INTRESSE

Ibland kan det vara nödvändigt för oss att kunna tillgodose vårt berättigade intresse, sådant kan exempelvis vara att vi kan erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det innefattar även möjligheten för oss att kunna följa upp ditt besök på en visning eller att kunna återkoppla efter ett köp. Vi har också intresse av att tillhandahålla tjänster som är så användarvänliga och relevanta som möjligt. För att kunna uppnå detta så behöver vi analysera hur våra tjänster används, det är så vi kan förbättras och följa våra kunders behov. Vi strävar efter att kunna kommunicera ett relevant innehåll och tillhanda hålla en så bra service som möjligt.

Det görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Trolle Pallers behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför kan du behöva uppge ditt personnummer?

Vi kan komma att behöva ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi behandlar enbart ditt personnummer när det till ändamålet är motiverat.

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar självklart inte dina personuppgifter till vem som helst utan det handlar i så fall om relevanta tredje parter

Trolle Paller kan komma att erbjuda dig produkter eller tjänster från tredje part, exempelvis när det kommer till företag som bedriver förmedling av försäkringar och besiktningar. Hemnet är ett exempel på en sådan tredje part där personuppgifter kan komma att överföras.

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem vilket vi använder för att kunna hantera våra ärenden, vi använder oss av externa systemleverantörer. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Vi som fastighetsmäklare har en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), uppgifter och handlingar som FMI kan komma att begära i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag.

HANTERING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER

Personuppgifter sparas av oss under den tid det är nödvändigt för de ändamål som vi i förgående avsnitt redogjort för. Detta är också beroende på hur vårt avtal med dig som kund är utformat och vad som kan komma att behövas för att uppfylla detta. Det kan även vara så att vissa uppgifter krävs att vi sparar en viss tid enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi på Trolle Paller arbetar för att hålla personuppgifter som vi hanterar aktuella vilket både kan innebära att vi uppdaterar men också att vi raderar inaktuella eller felaktiga uppgifter.

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter;

Registerutdrag, du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rättelse, felaktig eller ej komplett information om dig själv har du självklart rätt att få korrigerad.

Radera uppgifter, du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga i det syfte de lagrades för. Är uppgifterna lagrade med anledning av en lagstiftad skyldighet har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Dataportabilitet, behandlar vi personuppgifter som du själv har lämnat till oss med anledning av ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut detta i ett så kallat maskinläsbart format för att återanvända dem hos ett annat företag.

Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning eller berättigat intresse. Ska vi kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi uppge ett berättigat skäl för den typ av behandling av uppgifter som väger tyngre än dina rättigheter.

Invänder du mot direktmarknadsföring ska upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

Du kan välja vilket sätt vi ska kontakta dig, du kan exempelvis uppge att du inte önskar bli kontaktad via e-post eller sms. Vidare så kan du begära att inte få nyhetsbrev skickade till dig, detta genom att begära en begränsning gällande hur vi får kommunicera med dig.

Det kan hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig och det kan också finnas skäl för oss att ta ut en avgift som täcker eventuella administrativa kostnader. Men självklart så ska det som utgångspunkt inte kosta dig något att påkalla dina rättigheter!

KLAGOMÅL

Klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna till Integritetsskyddsmyndigheten, en tillsynsmyndighet som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Integritetsskyddsmyndigheten
08-657 61 00

imy@imy.se

Hantering av
dina uppgifter enligt GDPR